Obaly na mieru
Vlastnosť
Hodnota
Merná jednotka
Objemová hmotnosť, STN 64 5411
20 – 35
kg.m-3
Rozmerová stálosť, STN 64 5405
± 1,17
%
Nasiakavosť vo vode, STN 64 5421
max. 8
%
Odpor proti stlačeniu, STN 64 5441
min. 29
KPa
Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí (kolmo a v smere)STN 64 5431
min. 0,20
MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (kolmo a v smere)
Max. 88
%
Teplotný rozsah
-40 až +90
°C
Tepelná vodivosť, STN EN ISO 8497 (pri 0°C)
0,0397
W/m.K
Stupeň horľavosti (STN 73 0862)
C 3
 
  
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Penové obaly | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart